Законы

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИН А К А З08.04.2004 № 62

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України16 квітня 2004 р.за № 494/9093

18:05:33ЗАЄЦЬ І.О.Я всіх патріотів запрошую проголосувати переконливо.ГОЛОВА. Шановні колеги! Було внесено ряд пропозицій. Ці пропозиції всі, як бачимо, враховані.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИН А К А З9.12.2003 № 170

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 грудня 2003 р.за № 1267/8588

Про затвердження лімітів використанняводних живих ресурсів загальнодержавногозначення у 2004 році

ЗАКОН УКРАЇНИПро мисливське господарство та полювання( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 18, ст.132 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 3053-III ( 3053-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.198№ 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247№ 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.58№ 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.391 )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИН А К А З16.07.2004 № 806

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2004 р.за № 952/9551

Про затвердження Змін та доповненьдо нормативно-правових актів, що регламентуютьдіяльність дозвільної системи МВС України

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ

БИЛЕТ №1

Вопрос: 1.1. Расскажите об Уставе Московского общества охотников и рыболовов (МООиР), кем утвержден, его основное назначение.

Ответ: Устав МООиР был принят XVI конференцией МООиР 25 мая 1996 года, зарегистрирован Управлением юстиции Администрации Московской области 3 сентября 1996 года. Основное назначение – юридическая основа деятельности МООиР

Вопрос: 1.2. Расскажите о зайцах, их образе жизни, сроках и способах охоты на них.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИНАКАЗ № 259 від 28.03.2005

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України6 квітня 2005 р.за № 361/10641

Про проведення полювання в мисливськийсезон 2005/2006 року

Про заходи щодо дальшого розвиткуприродно-заповідної справи в Україні

З метою поліпшення умов для реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку природно-заповідної справи, вдосконалення управління природними, біосферними заповідниками та національними природними парками, прискорення формування національної екологічної мережі, розвитку міжнародного співробітництва з цих питань постановляю:

Про захист тварин від жорстокого поводження

Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Страницы