Лимиты добычи (отстрела, отлова) 2010/2011г.г.

2513843728
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2010  N 179
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України14 травня 2010 р.за N 324/17619

Про затвердження лімітів добуя(відстрілу, відлову) диких парнокопитихта хутрових звірів і встановлення нормвідстрілу інших мисливських тварину сезон полювання 2010/2011 років.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про  тваринний  світ" ( 2894-14   ) 
та   статті  16  Закону  України "Про  мисливськегосподарство та полювання"(  1478-14  ),  
з метою раціональноговикористання державного мисливського фонду Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити  ліміти  добування  (відстрілу,  відлову) диких
парнокопитих  та  хутрових  звірів,   віднесених   до   державного
мисливського   фонду   у   сезон  полювання  2010/2011  років,  що
додаються.
     2. Встановити  норми  відстрілу  інших  мисливських   тварин,
віднесених  до  державного мисливського фонду,  одним мисливцем за
день  полювання  у  сезон  полювання  2010/2011  років,  згідно  з
додатком.
     3. Відділу    охорони    та   збереження   тваринного   світу
Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Домашлінець В.Г.):
у встановленому  порядку  подати наказ на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України;
у десятиденний  термін  після  реєстрації  в Мін'юсті довести
його   для   керівництва   в   роботі   та   здійснення   контролю
Держкомлісгоспу,    Державній   екологічній   інспекції   України,
Державній службі  заповідної  справи,  Республіканському  комітету
Автономної   Республіки   Крим  охорони  навколишнього  природного
середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного
середовища  в  областях,  м.  Севастополі,  державним  екологічним
інспекціям в областях та м. Севастополі.
     4. Державній екологічній інспекції України, Республіканському
комітету   Автономної   Республіки   Крим   охорони  навколишнього
природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього
природного  середовища  в  областях та м.  Севастополі,  державним
екологічним інспекціям в областях та  м.  Севастополі  затверджені
ліміти   добування  (відстрілу,  відлову)  диких  парнокопитих  та
хутрових звірів і встановлені норми  добування  інших  мисливських
тварин,   віднесених   до  державного  мисливського  фонду,  одним
мисливцем за день полювання  у  сезон  полювання  2010/2011  років
узяти до відома і забезпечити контроль за їх дотриманням.
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.Гриценка.
     6. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.
Міністр                                                   В.Бойко

ПОГОДЖЕНО:Голова Державногокомітету лісовогогосподарства України          М.Шершун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України

26.04.2010  N 179

ЛІМІТИдобування (відстрілу, відлову) диких парнокопитихта хутрових звірів, віднесених до державногомисливського фонду, у сезонполювання 2010/2011 років, голів
По материалам сайту zakon.rada.gov.ua
Категории: