ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"(щодо вдосконалення порядку державного контролю та підвищення ефективності мисливського господарства і полювання)

1. Необхідність прийняття даного законопроекту.

Законопроект розроблено на виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин" (від 23.05.2005 № 837/2005).

Діючий Закон України "Про мисливське господарство та полювання" потребує вдосконалення у частині здійснення державного контролю за діяльністю мисливських господарств та процесом полювання, недостатньо забезпечує на законодавчому рівні раціональне використання та відтворення мисливської фауни і захист територій від негативного впливу на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь.

Деякі норми діючого Закону гальмують підвищення економічної ефективності ведення мисливського господарства в державі, при цьому, що понад вісімдесят відсотків мисливських тварин утримуються та охороняються на не державні кошти, а кошти користувачів мисливських угідь.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Даний законопроект спрямований на:

 • вдосконалення державного контролю за мисливським господарством та полюванням;
 • підвищення відповідальності користувачів мисливських угідь за збереження та відтворення диких тварин;
 • покращення охорони та відтворення мисливських тварин;
 • посилення боротьби із зловживаннями з боку посадових осіб галузі;
 • вдосконалення деяких термінів відповідно до вимог сучасних класифікацій, що унеможливлює їх різночитання та неоднозначне тлумачення;
 • виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин" (від 23.05.2005 № 837/2005);
 • приведення Закону України "Про мисливське господарство та полювання" у відповідність із державними пріоритетами в галузі охорони природи, іншими Законами України, міжнародними правовими документами та зобов'язаннями України.

3. Основні положення законопроекту.

Даний законопроект містить зміни до Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

Пропонується:

 • викласти в новій редакції такий терміни, як "мисливські угіддя", відповідно до сучасних наукових уявлень про них;
 • поширити повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання у видачі дозволів на використання всіх мисливських тварин, а не тільки, що перебувають у державній власності;
 • до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у галузі мисливського господарства та полювання додати додаткові повноваження щодо погодження питань відносно розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь, та покласти на ці органи відповідальність за такі погодження;
 • конкретизувати ситуації, які прирівнюються до полювання та можуть класифікуватися, як незаконне полювання;
 • чітко визначити, які документи дають право на полювання та добування мисливських тварин;
 • привести у відповідність до сучасних вимог аспекти полювання з мисливською вогнепальною зброєю та мисливськими собаками;
 • визначити такі документи, як ліцензії, відстрільні картки і дозволи - як окремі документи на право добування мисливських тварин, чим запобігти різноманітним зловживанням, що мають місце при видачі таких дозволів;
 • визначити, що дозволи на селекційний та вибірковий відстріл чи вилов тварин, та дозволи ветеринарно-санітарної експертизи видаються тільки працівникам користувача угідь, уповноваженим здійснювати охорону мисливських угідь, що виключає корупційні схеми отримання дозволів іншим стороннім особам на полювання незалежно від строків мисливського сезону;
 • уточнити назви мисливських тварин згідно сучасних класифікацій і окремо виділити тварин, на яких полювання заборонено;
 • привести строки полювання у відповідність до науково і екологічно обґрунтованих норм, зокрема дозволити весняне полювання в березні-квітні на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника, чим запобігти незаконному весняному полюванню взагалі та полюванню згідно різноманітних спеціальних дозволів, чим додатково стимулювати розвиток мисливського господарства та охорону угідь;
 • конкретизувати заборони щодо здійснення полювання;
 • визначити, що єгерська служба створюється користувачами угідь не тільки для охорони, а із з метою ефективного ведення мисливського господарства та за діючим досвідом господарювання встановити відповідні вимоги щодо її штатної чисельності;
 • удосконалити права та обов'язки користувачів мисливських угідь, зобов'язати їх вести первинний облік не тільки мисливських тварин;
 • збільшити мінімальні розміри вкладання коштів на комплексні заходи, щодо відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення умов їх перебування;
 • удосконалити цільове використання цих коштів, вилучивши термін "охорону", який до цих пір дозволяв списувати великі суми, наприклад на пальне, що до відтворення та збереження ніякого відношення не мало;
 • з цих же міркувань, вилучити термін "охорону" із статті, що регламентує повернення вкладених коштів користувачу;
 • удосконалити термінологію щодо підготовки собак мисливських порід;
 • вилучити, як невідповідну принципам гуманності норму про відстріл безпородних собак, тим більше що питання "породності" дуже складне та потребує окремого тлумачення;
 • заборонити громадським інспекторам охорони навколишнього природного середовища та громадським мисливським інспекторам перебувати у мисливських угіддях із зброєю незалежно від строків полювання, чим позбавити можливості посадових осіб користуватися корупційними схемами ніби законної підстави безконтрольного находження в угіддях громадян зі зброєю;
 • посилити вимоги до посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, їх органів на місцях, посадових осіб користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з охороною державного мисливського фонду, які можуть перебувати у мисливських угіддях із зброєю, незалежно від строків полювання.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.

Діяльність в галузі мисливського господарства та полювання, що регламентується Законами України "Про мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Червону книгу України", Земельним, Лісовим та Водним кодексами тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту не вимагає додаткових витрат із Державного бюджету України. Збільшення надходжень до мисливських господарств відповідно збільшить надходження до Державного бюджету України.

6. Очікувані соціально-економічні наслідки.

Цей законопроект ґрунтується на визнанні галузі мисливського господарства України важливою частиною економіки України, що задовольняє потреби суспільства в продуктах полювання, а громадян у полюванні й активному відпочинку, надає робочі місця, сприяє залученню інвестицій та розвитку туризму.

Користувачі мисливських угідь отримують в управління об'єкт права власності українського народу (мисливських тварин), як ресурсу загальнодержавного значення, для їх охорони, відтворення та використання.

Крім того, мисливство є важливим культурним та історичним спадком українського народу. Мисливство виховує культуру поводження зі зброєю, вміння поводитися в екстремальних ситуаціях, вимагає знати і любити природу та цінувати її дари.

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" відповідає інтересам держави і українського народу, оскільки його прийняття сприятиме раціональному використанню та відтворенню тваринного світу, зокрема - мисливських тварин, посиленню державного контролю та запобіганню зловживанням у цій галузі тощо.

Народні депутати України

Категории: