Правила охоты для иностранцев

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИН А К А З № 101 від 08.09.2000p.

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України м.Київвід 22 вересня 2000 р.за № 632/4853

Про внесення змін і доповнень до Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", Положення про Держкомлісгосп України, затвердженого Указом Президента України від 14 серпня 2000 року N 969, та з метою вдосконалення організації полювання для іноземних мисливців НАКАЗУЮ:1. Внести зміни і доповнення до Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 9 вересня 1999 року N 83 ( z0714-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 року за N 714/4007:1.1. У назві Правил вилучити слово "туристам-".1.2. У вступній частині Правил вилучити слова "туристів-" та "(далі - іноземних мисливців)".1.3. У пункті 1.1:текст після слів "користувачі мисливських угідь" доповнити словами "або юридичні особи, які організовують полювання для іноземних мисливців";слово "Держкомтуризму" замінити словом "Держкоммолодьспорттуризму";слова "та іноземною або вітчизняною фірмою чи іноземним мисливцем, який полює одноосібно" замінити словами "та іноземними мисливцями або юридичними особами, які організовують для них полювання".1.4. У підпункті 1.2.1 пункту 1.2: слова "вітчизняної фірми" замінити словами "юридичної особи".1.5. У розділі 3 "Порядок оформлення документів на організацію приймання іноземних мисливців та проведення мисливського туру":у пункті 3.1 слова "іноземна або вітчизняна фірма чи іноземний мисливець, який полює одноосібно" замінити словами "іноземні мисливці або юридичні особи, які організовують для них полювання";у пункті 3.4 слова "50% їхньої вартості на спеціальний" замінити словами "їх вартість на".1.6. У розділі 5 "Порядок розрахунків за мисливський тур": визнати такими, що втратили чинність, пункти 5.2 (крім підпункту 5.2.2) і 5.4;підпункт 5.2.2 вважати пунктом 5.2.2. Голові Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, начальникам обласних управлінь лісового господарства, генеральним директорам державних лісогосподарських об'єднань довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ та організацій.3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління мисливського господарства Шадуру М. В.

Перший заступник Голови М.В. Колісниченко

Категории: