Про проведення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2003/2004 року

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ № 113 від 23.06.2003р.Зареєстровано в Міністерствіюстиції України3 липня 2003 р.за № 540/7861

Про проведення полювання на пернату дичину

в мисливський сезон 2003/2004 року

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" НАКАЗУЮ:1. Установити такі строки полювання на:1.1. Гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - з 18-ї години 9 серпня 2003 року до 26 січня 2004 року.1.2. Качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), норця великого, лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голубасиняка) - з 18-ї години 9 серпня до 29 грудня 2003 року.1.3. Перепілку - з 18-ї години 9 серпня до 30 жовтня 2003 року.1.4. Куріпку сіру, кеклика, фазана - з 1 жовтня до 29 грудня 2003 року.2. Установити, що:2.1. Днями полювання є субота, неділя й середа.2.2. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:гусей 3 ,куликів 10,качок 5, голубів 15,норців великих 2,  перепілок 10,лисок 6,  куріпок сірих 3,курочок водяних 4,  кекликів 3,пастушків 3 , фазанів 3.2.3. Норму добування одним мисливцем за день полювання вирощених на дичефермах і випущених в угіддя "під постріл" фазанів установлює користувач мисливських угідь.2.4. Відстрільні картки на добування пернатої дичини видаються мисливцям безпосередньо користувачами мисливських угідь із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання, з урахуванням показників пропускної спроможності мисливських угідь, які узгоджуються з територіальними органами лісового господарства та Мінекоресурсів України.2.5. У місцях зимівлі диких гусей на Азово-Чорноморському узбережжі полювання на них дозволяється тільки на суходільних ділянках і внутрішніх водних об'єктах у світлу частину доби.2.6. Умови організації та здійснення полювання для іноземних мисливців, дні полювання, норми добування дичини, розмір плати за надані послуги й добуту продукцію визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь на підставі Правил організації полювання та надання послуг іноземним мисливцям, затверджених наказом Держкомлісгоспу від 9 вересня 1999 року № 83 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 року за N 714/4007 (зі змінами та доповненнями).3. Комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласним управлінням лісового господарства, державним лісогосподарським об'єднанням, Севастопольському державному лісомисливському господарству:3.1. За узгодженням з Рескомекоресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екоресурсів в областях, м. Севастополі встановити для Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя конкретні дати відкриття й закриття полювання, дні полювання, норму добування пернатої дичини в межах, визначених цим наказом, порядок та місця проведення полювання в сезоні 2003/2004 року урахуванням місцевих умов та вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів (ратифікована Постановою Верховної Ради України від 29.10.96 № 437, і забезпечити контроль за виконанням установлених вимог.3.2. Своєчасно довести до відома всіх користувачів мисливських угідь та зацікавлених державних органів Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя встановлені терміни та порядок полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2003/2004 року. Провести з цих питань семінари-інструктажі.4. Органам лісового господарства у співпраці з Державною екологічною інспекцією, територіальними органами Мінекоресурсів України, органами внутрішніх справ забезпечити контроль за охороною та використанням пернатої дичини, дотриманням мисливцями правил полювання й техніки безпеки.5. Користувачам мисливських угідь:5.1. Забезпечити належну охорону державного мисливського фонду, суворе дотримання мисливцями правил полювання й техніки безпеки.5.2. З метою зменшення втрат дичини видавати відстрільні картки на добування пернатої дичини в першу чергу мисливцям, які мають мисливських собак.5.3. Проводити обов'язкову реєстрацію мисливців перед початком полювання та облік добутих ними тварин у контрольних картках обліку добутої дичини і порушень правил полювання.5.4. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають посвідчення мисливця та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання на мисливський сезон 2003 року з відміткою про сплату державного мита.6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління мисливського господарства Шадуру М.В.Голова М.В.КолісниченкоПОГОДЖЕНО:Міністерство екології таприродних ресурсів УкраїниМіністерство внутрішніхсправ УкраїниІнститут зоологіїНАН України