Про проведення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2006/2007 року

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИНАКАЗ № 122 від 26.05.2006

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України5 червня 2006 р.за № 675/12549

Про проведення полювання на пернату дичинув мисливський сезон 2006/2007 року

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" і Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого Указом Президента України від 14 серпня 2000 року за № 969, НАКАЗУЮ:

1. Установити такі строки полювання:

1.1. На норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голуба-синяка) - з 18-ї години 12 серпня 2006 року до 1 січня 2007 року.

1.2. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - з 18-ї години 12 серпня 2006 року до 28 січня 2007 року.

1.3. На перепілку - з 18-ї години 12 серпня до 30 жовтня 2006 року.

1.4. На куріпку сіру та фазана - з 1 жовтня 2006 року до 1 січня 2007 року.

1.5. На пернату дичину, вирощену на фермах і випущену в мисливські угіддя "під постріл" - з 1 серпня 2006 року до 1 січня 2007 року.

2. Установити, що:

2.1. Днями полювання є субота, неділя й середа, а для мисливців з собаками лягавих порід і спанієлями (за винятком полювання на гусей) додатковий день полювання - четвер. На вальдшнепа та перепілку в місцях їх масової висипки - усі дні тижня.

2.2. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:гусей - 3;качок - 5;норців великих - 2;лисок - 6;курочок водяних - 4;пастушків - 3;куликів - 10;голубів - 15;перепілок - 15;куріпок сірих - 3;фазанів - 3.

2.3. Норму добування одним мисливцем за день полювання, пернатої дичини вирощеної на фермах і випущеної в мисливські угіддя "під постріл" встановлює користувач мисливських угідь.

2.4. Відстрільні картки на добування пернатої дичини видаються мисливцям безпосередньо користувачами мисливських угідь, відповідно до пропускної спроможності цих угідь.

2.5. У місцях зимівлі диких гусей на Азово-Чорноморському узбережжі полювання на них дозволяється тільки на суходільних ділянках і внутрішніх водних об'єктах із засідки у світлу частину доби.

2.6. Умови організації та здійснення полювання для іноземних мисливців, дні полювання, норми добування тварин, розмір плати за надані послуги й добуту продукцію визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь на підставі Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 9 вересня 1999 року № 83, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 року за № 714/4007 (зі змінами та доповненнями).

2.7. Відстріл диких птахів для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 9 жовтня 2001 року № 94, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 року за № 900/6091.

3. Комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласним управлінням лісового господарства, державному підприємству "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство":

3.1. За узгодженням з Республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, державними управліннями екоресурсів в областях, м. Севастополі та з урахуванням епізоотичної ситуації в регіоні:

- установити відповідно для Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя конкретні дати відкриття та закриття полювання, дні полювання, норми добування пернатої дичини у межах, визначених цим наказом;

- за поданням користувачів мисливських угідь визначити порядок та місця проведення полювання на пернату дичину в сезоні 2006/2007 року з урахуванням місцевих умов та вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (ратифікована Законом України від 29.10.96 № 437.

- закривати полювання на окремий вид або всі види пернатої дичини в мисливських угіддях окремого користувача, району та регіону при виникненні або загрозі поширення особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей.

3.2. Своєчасно довести до відома всіх користувачів мисливських угідь та зацікавлених державних органів Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя встановлені терміни та порядок здійснення полювання на пернату дичину в мисливський сезон 2006/2007 року. Провести з цих питань семінари-інструктажі.

3.3. У співпраці з Державною екологічною інспекцією, територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та органами внутрішніх справ забезпечити контроль за дотриманням користувачами затверджених норм добування пернатої дичини, охороною державного мисливського фонду від браконьєрів, суворе дотримання мисливцями правил полювання, техніки безпеки та ветеринарно-санітарних вимог.

4. Користувачам мисливських угідь:

4.1. Установити місця та порядок проведення полювань, конкретні дати відкриття та закриття полювання на той чи інший вид пернатої дичини, дні полювання, норми добування пернатої дичини у межах, визначених наказом регіонального органу лісового господарства.

4.2. Визначити пропускну спроможність мисливських угідь, узгодити її з територіальними органами лісового господарства та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

4.3. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо небезпечних хвороб. Сезон полювання починати з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району згідно із Законом України "Про ветеринарну медицину".

4.4. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі й повернення відстрільних карток, організації та здійснення полювання. Видавати мисливцям відстрільні картки із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання.

4.5. З метою зменшення втрат дичини видавати відстрільні картки на добування пернатої дичини в першу чергу мисливцям, які мають мисливських собак.

4.6. Проводити обов'язкову реєстрацію мисливців перед початком полювання та облік добутих ними тварин у контрольних картках обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають посвідчення мисливця та щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита.

4.7. Забезпечити належну охорону державного мисливського фонду, суворе дотримання мисливцями правил полювання й техніки безпеки.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління мисливського господарства Шадуру М.В.

Голова В. О. Червоний