Про проведення полювання в мисливський сезон 2004/2005 року

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИН А К А З08.04.2004 № 62

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України16 квітня 2004 р.за № 494/9093

Про проведення полювання в мисливський сезон 2004/2005 рокуВідповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" і Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого Указом Президента України від 14 серпня 2000 року за № 969/2000 ( 969/2000 ),Н А К А З У Ю:1. Установити такі строки полювання:1.1. На норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голуба-синяка) - з 18-ї години 14 серпня до 30 грудня 2004 року.1.2. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - з 18-ї години 14 серпня 2004 року до 31 січня 2005 року.1.3. На перепілку - з 18-ї години 14 серпня до 1 листопада 2004 року.1.4. На куріпку сіру, кеклика, фазана - з 2 жовтня до 30 грудня 2004 року.1.5. Індивідуального полювання: - на самця козулі - з 1 травня до 27 грудня 2004 року; - на самців і самок кабана, лані, оленів благородного і плямистого, муфлона, самок козулі та молодняк зазначених видів - з 1 вересня до 27 грудня 2004 року.1.6. Колективного та облавного - на диких парнокопитих тварин з 6 листопада до 27 грудня 2004 року.1.7. На бабака - з 3 липня до 6 вересня 2004 року.1.8. На зайця-русака, лисицю, єнотоподібного собаку, куниць лісову та кам'яну, тхора лісового, ондатру, бобра - з 6 листопада 2004 до 31 січня 2005 року.2. Установити, що:2.1. Днями полювання є: - на пернатих - субота, неділя й середа, а для мисливців з собаками лягавих порід додатковий день полювання - четвер; - на копитних індивідуального - усі дні тижня, а колективного та облавного - субота й неділя; - на хутрових - субота й неділя.2.2. Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем - один заєць. Норми відстрілу єнотоподібного собаки та лисиці не лімітовано.2.3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна перевищувати:

гусей 3  куликів 10качок 5  голубів 15норців великих 2  перепілок 15лисок 6  куріпок сірих 3курочок водяних 4   кекликів 3пастушків 3   фазанів 3

2.4. Норму добування одним мисливцем за день полювання вирощеної на дичофермах і випущеної в угіддя "під постріл" пернатої дичини встановлює користувач мисливських угідь.2.5. У місцях зимівлі диких гусей на Азово-Чорноморському узбережжі полювання на них дозволяється тільки на суходільних ділянках і внутрішніх водних об'єктах у світлу частину доби.2.6. Полювання на зайця-русака, єнотоподібного собаку, лисицю та пернату дичину проводити за відстрільними картками, що видаються користувачами мисливських угідь (далі - користувач), у межах установленої пропускної спроможності угідь.2.7. Полювання на диких парнокопитих тварин, куниць лісову та кам'яну, тхора лісового, бобра, бабака, ондатру проводити за ліцензіями згідно із затвердженими Міністерством охорони навколишнього природного середовища України Лімітами добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2004/2005 року та Інструкцією про порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин та порядок здійснення полювання на цих тварин, затвердженою наказом Держкомлісгоспу від 27 грудня 2000 року № 153 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 березня 2001 року за № 228/5419.2.8. Добування вовка дозволяється здійснювати за наявності в мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин.Відстріл вовка та лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях здійснюється мисливцями з дозволу Комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового господарства, державних лісогосподарських об'єднань, Севастопольського державного лісомисливського господарства, а в межах територій та об-єктів природно-заповідного фонду - з дозволу Рескомекоресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь екоресурсів в областях, м. Севастополі, за письмовою заявкою користувача мисливських угідь.2.9. Умови організації та здійснення полювання для іноземних мисливців, дні полювання, норми добування тварин, розмір плати за надані послуги й добуту продукцію визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь на підставі Правил організації полювання та надання послуг іноземним мисливцям, затверджених наказом Держкомлісгоспу від 9 вересня 1999 року № 83 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 1999 року за № 714/4007 (зі змінами та доповненнями).2.10. Відстріл диких парнокопитих та хутрових звірів для ветеринарно-санітарної експертизи проводити відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Держкомлісгоспу від 9 жовтня 2001 року № 94 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 року за № 900/6091. Тварин, добутих у порядку проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу для проведення ветеринарно-санітарної експертизи, зараховувати до ліміту їх добування у сезоні полювання 2004/2005 року.2.11. Відлов, з метою переселення в угіддя інших користувачів, у рахунок ліміту добування 2004/2005 року дозволяється проводити в усі дні тижня: бабака - з 1 червня до 1 серпня 2004 року, парнокопитих тварин - з 1 листопада 2004 року до 28 лютого 2005 року.3. Комітету з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласним управлінням лісового господарства, державним лісогосподарським об'єднанням, Севастопольському державному лісомисливському господарству:3.1. За узгодженням з Рескомекоресурсів Автономної Республіки Крим, державними управліннями екоресурсів в областях, м. Севастополі встановити відповідно для Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя конкретні дати відкриття та закриття полювання на той чи інший вид мисливських тварин, дні полювання, норми добування тварин у межах, визначених цим наказом.3.2. Видати користувачам ліцензії відповідно до затверджених у встановленому порядку лімітів добування диких парнокопитих та хутрових звірів за наявності в них матеріалів діючого мисливського упорядкування або укладених договорів на його проведення.3.3. Своєчасно довести до відома всіх користувачів мисливських угідь та зацікавлених державних органів Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя встановлені терміни та порядок здійснення полювання на диких тварин у мисливський сезон 2004/2005 року. Провести з цих питань семінари-інструктажі.3.4. У співпраці з Державною екологічною інспекцією, територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та органами внутрішніх справ забезпечити контроль за дотриманням користувачами затверджених лімітів та норм добування мисливських тварин, охороною державного мисливського фонду від браконьєрів, суворе дотримання мисливцями правил полювання, техніки безпеки та ветеринарно-санітарних вимог.3.5. У місячний термін після закінчення сезону полювання забезпечити здачу мисливцями контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання в органи лісового господарства.4. Користувачам мисливських угідь:4.1. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо сказу та інших небезпечних хвороб, проведення ветеринарно-санітарної експертизи добутих тварин. Сезон полювання починати за узгодженням з головним державним інспектором ветеринарної медицини району.4.2. Визначити порядок та місця проведення полювання на пернату дичину в сезоні 2004/2005 року з урахуванням місцевих умов та вимог Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів (ратифікована Постановою Верховної Ради України від 29.10.96 № 437.4.3. Визначити пропускну спроможність мисливських угідь, узгодити її з територіальними органами лісового господарства та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.4.4. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі й повернення ліцензій, відстрільних карток, організацію та здійснення полювання.4.5. Видавати мисливцям ліцензії та відстрільні картки із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання.4.6. Проводити обов'язкову реєстрацію мисливців перед початком полювання та облік добутих ними тварин у контрольних картках обліку добутої дичини і порушень правил полювання.Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають посвідчення мисливця та контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання на мисливський сезон 2004 року з відміткою про сплату державного мита.4.7. Забезпечити належну охорону державного мисливського фонду, суворе дотримання мисливцями правил полювання й техніки безпеки.5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління мисливського господарства Шадуру М.В.Голова М.В.Колісниченко