Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

ПРОЕКТвноситься народними депутатами УкраїниБондаренком В. Д. (в/о 219)Соболєвим С. В (в/о 24 )Осташем І. І. (в/о 127

ЗАКОН УКРАЇНИПро внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"(щодо вдосконалення порядку державного контролю та підвищення ефективності мисливського господарства і полювання)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради, 2000, N 18, ст.132) такі зміни:

1. У статті 1 абзац десятий викласти у новій редакції:

"мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких перебувають, або можуть перебувати мисливські тварини і які передані належним чином у користування для ведення мисливського господарства;"

2. У абзаці дванадцятому статті 1 після слова "переслідування" доповнити слово "нагін"

3. Доповнити Статтю 9 абзацом четвертим такого змісту:

"погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь;"

Відповідно абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

4. У статті 12:

у частині другій слова "в установленому порядку одержали" замінити словом "мають".

У абзацах другому та третьому частини третьої слова "продукцією полювання" замінити на: "тушами мисливських тварин, їх частинами, а також виловленими живими мисливськими тваринами"

5. У абзаці четвертому частини першої статті 14 після слів "відстрільна картка" доповнити словами "дозвіл на відстріл, вилов".

Частини третю, четверту та п'яту - вилучити.

6. У статті 15:

Абзаци п'ятий, шостий та сьомий у частині другій - вилучити.

Частину третю викласти в новій редакції:

"Полювання може здійснюватися з мисливською вогнепальною зброєю, що належить іншій фізичній особі, або користувачу мисливських угідь лише в присутності власника цієї зброї чи уповноваженого працівника і за наявності у мисливця та власника зброї відповідних дозволів, виданих органом внутрішніх справ."

Статтю 15 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Полювання може здійснюватися з мисливською собакою, яка належить інший фізичній чи юридичній особі за наявності у мисливця паспорта на цю собаку."

7. Частину першу статті 17 викласти в новій редакції:

"Добування мисливських тварин здійснюється за одним з таких документів:

  1. ліцензіями;
  2. відстрільними картками;
  3. дозволами (зокрема, на селекційний та вибірковий відстріл чи вилов хижих та шкідливих тварин, для наукових цілей, або інші дозволи на відстріл, що передбачені законодавством)"

Статтю 17 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

"Дозволи на селекційний та вибірковий відстріл чи вилов хижих та шкідливих тварин для наукових цілей або інші дозволи на відстріл видаються у порядку, передбаченому статтями 32, 33 цього Закону."

8. У статті 19:

Абзац другий частини першої викласти у новій редакції:

"на норця великого, качок, лиску, курочку водяну, пастушка, куликів, голубів - у серпні - грудні, крім зазначених у статті 20 цього Закону;"

абзац третій частини першої викласти у наступній редакції:

"на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у березні - квітні , серпні - січні;"

у абзаці четвертому частини першої слово "рябчика" замінити словом: "орябка";

у абзаці п'ятому частини першої слово "перепела" замінити на "перепілку";

у абзаці шостому частини першої слово "грудень" замінити на "січень";

9. У статті 20:

У абзаці п'ятому пункту 4) частини першої перед словом "звуковідтворювальних" доповнити слово "електронних".

Пункт 5) викласти у редакції:

"транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту у дозволі на їх добування та щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання;"

Пункт 8) викласти у редакції:

"полювання на заборонених для добування тварин у тому числі:

качок - гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, пухівки (гаги звичайної), лутка, крехів;

куликів - кулика-сороки, кулика-довгоніга (ходуличника), чоботаря (шило клювки), кульонів (кроншнепів), чайки, лежня, дерихвостів, коловодника ставкового (пору чайника), крем'яшника, коловодника лісового (чорниша), набережника (перевізника), коловодника болотяного (фіфі), пісочників морського, малого, товстодзьобого (зуйків морського, малого, великодзьобого), пісочника великого (галстучника);

голубів - голуба-синяка;"

10. Статтю 22 доповнити новими частинами у такій редакції:

Мисливські угіддя надаються у користування з метою ведення мисливського господарства в межах відповідно визначених територій, що можуть об'єднувати землі та водні простори різних користувачів та власників.

При наданні у користування мисливських угідь також передається у користування фактична кількість мисливських тварин, а також тварин які мешкають на цих територіях та потребують охорони і захисту.

11.Статтю 29 викласти у новій редакції:

"З метою ефективного ведення мисливського господарства користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку: не менш як один єгер на 7 тисяч гектарів лісових або 15 тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь."

12. У статті 30:

Частину першу статті доповнити новими абзацами такого змісту:

"займатися утриманням та розведенням мисливських тварин, набутих у порядку, передбаченому діючим законодавством, у неволі чи напіввільних умовах;

здійснювати в межах наданих в користування мисливських угідь, обмеження щодо встановлених термінів та днів полювання, а також норм добування мисливських тварин в сторону їх зменшення;"

Абзац п'ятий частини другої викласти у новій редакції:

"проводити первинний облік чисельності тварин згідно рекомендацій (переліків) органів, які здійснюють державний облік чисельності тварин та облік їх добування, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;"

У абзаці дванадцятому частини другої після слів "вкладати кошти на їх" слова "охорону і" - вилучити, а слова "шести", "чотирьох", "двох" замінити словами "десяти", "шести", "восьми".

Частину другу доповнити новим абзацом у такій редакції:

"проводити облік добування мисливських тварин, і в установленому порядку подавати цю інформацію відповідним органам;"

13. У частині третій статті 31 слова "охорону і" вилучити.

14. У статті 32:

У частині першій після слова "працівниками" доповнити слова "користувача угідь"

У частині другій слово "вогнищах" замінити словами "межах спалаху".

У частині третій слова "відповідно до" замінити словами "в межах".

15. У назві статті 33 та далі в тексті статті слово "відлов" замінити на слово "вилов".

У частині першій статті 33 слова "за дозволом користувача мисливських угідь" вилучити.

16. У статті 34:

У частині першій слово "вимуштрування" замінити словом "дресирування".

Частину другу викласти у новій редакції:

"Виявлені в мисливських угіддях без нагляду собаки відловлюються, про що письмово повідомляються відповідні організації, які здійснюють реєстрацію собак."

Частину третю - вилучити.

17. У статті 39:

У частині другій після слів "Права, визначені в пунктах 2-6" додати цифри "8, 15";

У частині третій слова: "а також громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища та громадські мисливські інспектори під час проведення рейдів" - вилучити;

У частині третій після слів "за наявності у них" доповнити слово "службового".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Верховної Ради України      В. Литвин

Категории: