Указ N 561 от 27.10.2009 об изменениях к Указу N 199

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГОПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИН А К А З27.10.2009  N 561

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України28 жовтня 2009 р.за N 990/17006

Про внесення змін та доповнень до наказуМінприроди від 29 квітня 2009 року N 199

Відповідно   до статті 13 Закону України "Про тваринний світ"( 2894-14  )  та  статті  16  Закону   України   "Про   мисливськегосподарство  та  полювання"  (  1478-14 ),  з метою раціональноговикористання мисливського фонду Н А К А З У Ю:1. Пункт  3   наказу   Міністерства   охорони   навколишньогоприродного    середовища  України  від  29  квітня 2009 року N 199( z0411-09  )  "Про  затвердження  Лімітів  добування  (відстрілу,відлову) диких  парнокопитих  та хутрових звірів у сезон полювання2009/2010 років",   зареєстрованого у Міністерстві юстиції України6 травня  2009  року  за  N  411/16427,  після  слів "мисливськогоупорядкування"  доповнити  словами  "або  договору  на  проведеннямисливського  упорядкування та виготовлення технічної документаціїв поточному році".2. Унести до Лімітів  добування  (відстрілу,  відлову)  дикихпарнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2009/2010 років,затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природногосередовища  України  від  29  квітня 2009 року N 199 ( z0411-09 ),зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня  2009  рокуза N 411/16427, такі зміни:2.1. Розділ  "Волинська  область"  після  рядка "ТОВ "Вікінг"доповнити новим рядком  такого  змісту:  "ПП  "Ольвіта",  у  графі"Козуля,   добування"   поставити   цифру  "5",  у  графі  "Кабан,добування" поставити цифри "18";у рядку "Інші, усього" у графі "Козуля, добування" цифри "85"замінити на цифри "90",  у графі  "Кабан,  добування"  цифри  "83"замінити на цифри "101";у рядку "Усього в області" у графі "Козуля,  добування" цифри"200"  замінити на цифри "205",  у графі "Кабан,  добування" цифри"247" замінити на цифри "265".2.2. Розділ  "Полтавська  область"  після  рядка  "ПОГО   МРТ"Кречет"  доповнити рядком такого змісту:  "ВАТ "Велика Круча",  уграфі "Кабан, добування" поставити цифри "13";у рядку "Інші, усього" у графі "Кабан, добування" цифри "110"замінити на цифри "123";у рядку  "Усього в області" у графі "Кабан,  добування" цифри"468" замінити на цифри "481".2.3. У розділі "Рівненська область" у рядку "ТОВ ЗМГ  "Марал"у графі "Кабан, добування" цифру "4" замінити на цифри "14";після рядка  "ТОВ  ЗМГ  "Марал"  додати  новий  рядок  такогозмісту: "у т.ч.  ПЗФ ЗЗМЗ "Мутвицький", у графі "Кабан, добування"поставити цифри "10";у рядку "Інші, усього" у графі "Кабан, добування" цифри "220"замінити на цифри "230";у рядку  "Усього в області" у графі "Кабан,  добування" цифри"382" замінити на цифри "392";у рядку "у т.ч. у межах ПЗФ" у графі "Кабан, добування" цифру"0" замінити на цифри "10".2.4. У розділі "Херсонська область" у рядку  "Азово-СиваськийНПП,  ПЗФ*"  у  графі  "Олень благородний,  добування" цифри "130"замінити на цифри "300", у графі "Олень благородний, у т.ч. відловдля розселення" цифри "50" замінити на цифри "150";у рядку "Інші, усього" у графі "Олень благородний, добування"цифри "130" замінити на цифри "300", у графі "Олень благородний, ут.ч. відлов для розселення" цифри "50" замінити на цифри "150";у рядку  "Усього  в  області"  у  графі  "Олень  благородний,добування" цифри "185" замінити на цифри  "355",  у  графі  "Оленьблагородний,  у т.ч. відлов для розселення" цифри "50" замінити нацифри "150";у рядку  "у  т.ч.  у  межах  ПЗФ" у графі "Олень благородний,добування" цифри "130" замінити на цифри  "300",  у  графі  "Оленьблагородний,  у т.ч. відлов для розселення" цифри "50" замінити нацифри "150".2.5. У рядку "Усього в Інших"  у  графі  "Олень  благородний,добування" цифри  "504"  замінити  на цифри "674",  у графі "Оленьблагородний, у т.ч. відлов для розселення" цифри "143" замінити нацифри "243",  у графі "Козуля, добування" цифри "2304" замінити нацифри "2309",  у графі "Кабан, добування" цифри "4331" замінити нацифри "4372".2.6. У  рядку  "Усього в Україні" у графі "Олень благородний,добування" цифри "811" замінити на цифри  "981",  у  графі  "Оленьблагородний, у т.ч. відлов для розселення" цифри "164" замінити нацифри "264",  у графі "Козуля, добування" цифри "6244" замінити нацифри "6249",  у графі "Кабан, добування" цифри "8989" замінити нацифри "9030".2.7. У рядку "у т.ч. у межах ПЗФ" у графі "Олень благородний,добування" цифри  "196"  замінити  на цифри "366",  у графі "Оленьблагородний,  у т.ч. відлов для розселення" цифри "78" замінити нацифри  "178",  у графі "Кабан,  добування" цифри "612" замінити нацифри "622".3. Відділу   охорони   та   збереження    тваринного    світуДепартаменту біотичних ресурсів та екомережі (Домашлінець В.Г.):у встановленому порядку подати наказ на  державну  реєстраціюдо Міністерства юстиції України;у десятиденний термін після державної реєстрації  в  Мін'юстідовести  його  для  керівництва  в  роботі  та здійснення контролюДержкомлісгоспу, Державній екологічній інспекції, Державній службізаповідної    справи,    Республіканському   комітету   АвтономноїРеспубліки Крим  охорони  навколишнього   природного   середовища,державним управлінням  охорони навколишнього природного середовищав областях,  м.  Севастополі,  Державним екологічним інспекціям  вобластях та м. Севастополі.4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра М.Мовчана.5. Наказ   набирає   чинності   з   дня    його    офіційногоопублікування.Міністр                                                                           Г.Г.ФіліпчукПОГОДЖЕНО:Голова Державного комітетулісового господарства України                       М.М.Тимошенко

По материалам сайта zakon.rada.gov.ua

Категории: